KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Avrupa Birliği

Birleşmiş Avrupa ülküsü, gerçek bir siyasi projeye dönüşüp ülkelerin hükümet politikalarında uzun vadeli bir hedef haline gelmeden önce, sadece filozoflarla önsezili kimselerin düşüncelerinde yaşıyordu. Avrupa Birleşik Devletleri hümanist ve barışçı bir hayalin parçasıydı. Avrupa yüzyıllarca, sık sık yaşanan kanlı savaşlara sahne oldu. 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. Bu savaşlarda birçok insan yaşamını kaybetti. Bu felaketler üzerine bazı Avrupalı lider ve düşünürleri, barışın sürdürülebilmesinin tek yolunun, ülkelerinin ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesi olduğu fikrine vardılar. Avrupa'da ulusal uzlaşmazlıkları aşabilecek bir örgütlenmenin kuruluşu İkinci Dünya Savaşı sırasında totaliter yönetimlere karşı savaşan direniş hareketlerinden kaynaklandı.

SCHUMAN PLANI

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupalı devlet adamlarının Avrupa'da kalıcı bir barış oluşturma çabaları hız kazandı.Robert Schuman (Fransa Dışişleri Bakanı), Eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Jean Monnet'in tasarısına dayanarak, 9 Mayıs 1950 tarihinde, Avrupa Devletlerini, kömür ve çelik üretiminde alınan kararları bağımsız ve uluslarüstü bir kuruma devretmeye davet etti. Schuman Planına göre, Avrupa'da bir barışın kurulabilmesi için Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmenin son bulması gerekiyordu. Bunun yolu ise, söz konusu kurumun gözetiminde, ortak kömür ve çelik üretimini sağlamak ve bu örgütlenmeyi tüm Avrupa devletlerinin katılımına açık tutmaktı.

AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU (AKÇT)
Schuman Deklarasyonunun bir sonucu olarak, 1951 yılında, Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. Söz konusu Topluluğun Yüksek Otoritesi'nin ilk başkanı ise, Schuman Deklarasyonu'na ilham veren bu fikrin sahibi Jean Monnet oldu. Böylece, savaşın ham maddeleri olan kömür ve çelik, barışın araçları oluyor; dünya tarihinde ilk defa devletler kendi iradeleri ile egemenliklerinin bir kısmını ulusüstü bir kuruma devrediyordu.

ROMA ANTLAŞMASI VE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU
Altı üye devlet, 1957'de, işgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler. Böylece, kömür ve çeliğin yanısıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği kurmak amacıyla, 1957'de Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. AET'nin amacı, malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması, ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesiydi.

AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU (EURATOM)
Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) da 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile kuruldu. Topluluğun amacı, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ve güvenli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla üye devletlerin araştırma programlarını koordine etmek olarak belirlendi.

FÜZYON ANTLAŞMASI VE AVRUPA TOPLULUKLARI
1965 yılında imzalan Füzyon Antlaşması (Birleşme Anlaşması) ile, yukarıda adı geçen üç topluluk (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) için tek bir Konsey ve tek bir Komisyon oluşturularak, bu Topluluklar, Avrupa Toplulukları adı altında anılmaya başlandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ
Mamul mallarda gümrük vergileri, planlanandan önce 1 Temmuz 1968'de kaldırıldı; özellikle tarım ve ticaret politikaları olmak üzere ortak politikalar 60'ların sonunda yerli yerine oturmuştu.

İLK GENİŞLEME DALGASI
Altılar'ın başarısı Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda'yı Topluluk üyeliğine başvurmaya yöneltti. General de Gaulle yönetimindeki Fransa'nın 1963'de ve 1967'de İngiltere'nin üyeliğine karşı iki kez veto yetkisini kullandığı çetin bir pazarlık dönemini takiben, bu üç ülke 1973'te üye oldular.

1980'LER: TOPLULUK GÜNEYE DDOĞRU GENİŞLİYOR
Topluluk 1981'de Yunanistan'ın, 1986'da da İspanya ve Portekiz'in katılmalarıyla güneye doğru genişledi. Böylece, üye sayısı 12'ye ulaştı.

AVRUPA TEK SENEDİ
Dünyadaki durgunluk ve mali yükün paylaşımı konusundaki iç çekişmeler 1980 başlarında bir "Avrupa karamsarlığı" havasının doğmasına neden oldu. Ancak, 1984'ten sonra bunun yerini Topluluğun canlandırılması konusunda daha umutlu beklentiler aldı. Jacques Delors başkanlığındaki Komisyonun 1985'te hazırladığı Beyaz Kitaba dayanarak Topluluk 1 Ocak 1993'e kadar tek pazar oluşturmayı kendisine hedef edindi. Avrupa Tek Senedi, 17 Şubat 1986'da Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Lüksemburg ve Portekiz tarafından, 28 Şubat 1986'da ise Danimarka, İtalya ve Yunanistan tarafından imzalandı.

1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Topluluklarını kuran Antlaşmalar kapsamlı bir biçimde değişikliğe uğradı.

MAASTRİCHT ANTLAŞMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından 3 Kasım 1990'da iki Almanya'nın birleşmesi, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet denetiminden kurtulmaları ve demokratikleşmeleri, Aralık 1991'de de Sovyetler Birliği'nin çözülmesi Avrupa'nın siyasi yapısını baştan aşağı değiştirdi. Üye Devletler bağlarını güçlendirme kararlılığıyla, temel özellikleri 9-10 Aralık 1991'de Maastricht'te toplanan Avrupa Birliği Zirvesi'nde kararlaştırılan yeni bir Antlaşmanın müzakerelerine başladılar. Maastricht Antlaşması, diğer adıyla Avrupa Birliği Antlaşması, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu antlaşma ile 1999'a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getirilmesine karar verildi.

Maastricht Antlaşması ile üç sütunlu Avrupa Birliği yapısı oluşturuldu. Bu yapının ilk sütununu Avrupa Toplulukları (AKÇT, AET ve EURATOM), ikinci sütununu "Ortak Dışişleri Güvenlik Politikası", üçüncü sütununu ise "Adalet ve İçişleri" oluşturuyordu.

YENİ BİR GENİŞLEME: AVUSTURYA, FİNLANDİYA, İSVEÇ
1995 yılında, Avusturya, Finlandiya İsveç'in katılımıyla, Avrupa Birliği'nin üye sayısı 15'e yükseldi.

EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK
Avrupa ortak para birimi olan Euro, 1 Ocak 2002 tarihinde resmen tedavüle girerek, 12 ülkede kullanılmaya başlandı.

SON GENİŞLEME DALGALARI
2004 yılında, Avrupa Birliği'nin tarihindeki en büyük genişleme dalgası gerçekleşti ve 10 yeni ülke (Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) Avrupa Birliği'ne katıldı. 2007 yılında, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla AB'nin üye sayısı 27'ye yükseldi. 2013 yılında Hırvatistan'ın katılımıyla Avrupa Birliği Üye Devlet sayısı 28'e ulaştı.

LİZBON ANTLAŞMASI
Avrupa Birliği'nin derinleşme sürecindeki son önemli aşama, 2007 yılında imzalanan ve 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile gerçekleşti. Bu antlaşma ile, temel olarak, AB'nin karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkların giderilmesi ve Birliğin daha demokratik ve etkili işleyen bir yapıya kavuşması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidilerek, Avrupa Topluluğu'nu kuran Antlaşmanın adı "Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma" olarak değiştirildi.

Avrupa Birliği Haberleri

 • May'den kritik mesaj: Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz!

  Dünya, 16 Kasım 2018

  May'den kritik mesaj: Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz!

  Son dakika... İngiltere'de Brexit krizi nedeniyle yaşanan arka arkaya istifaların ardından İngiltere Başbakanı Theresa May'den kritik açıklama geldi. May, "Mart ayında Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz" dedi

 • Hollanda Avrupa ordusuna karşı: Bizim tek bir ordumuz var

  Dünya, 16 Kasım 2018

  Hollanda Avrupa ordusuna karşı: Bizim tek bir ordumuz var

  Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, ülkesinin hükümetinin "Avrupa ordusu" kurulmasına karşı olduğunu söyledi. Avrupa ordusunu, egemenlik tartışmasından dolayı istemediklerini belirten Bijleveld, "Bizim ülke olarak tek bir ordumuz var. Gerektiği zaman NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile birlikte çalışır fakat bunlara bağlı değildir" dedi

 • İngiltere'de Brexit krizi! 6'ncı istifa geldi

  Dünya, 15 Kasım 2018

  İngiltere'de Brexit krizi! 6'ncı istifa geldi

  Son dakika... İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab istifa etti. Raab'ın istifasının ardından İngiltere ikinci istifa haberi ile sarsıldı. İş ve Emeklilik Bakanı Mcvey de istifasını duyurdu. Süreçte istifa eden bakan sayısı böylelikle 6 oldu. Daha önce Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Boris Johnson'ın da kardeşi olan Jo Johnson, David Davis, bugün Kuzey İrlanda Bakanı Shailesh Vara, ardından Dominic Raab da istifa etmişti

  Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Türkiye kararı!

  Dünya, 15 Kasım 2018

  Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Türkiye kararı!

  Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında pratikte donmuş olan katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunacak.

  Ortak Avrupa ordusu: 58 yıllık 'hayal' yeniden gündemde

  Dünya, 14 Kasım 2018

  Ortak Avrupa ordusu: 58 yıllık 'hayal' yeniden gündemde

  Paris'te 70 dünya liderinin katıldığı 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılı etkinliklerinden önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortaya attığı ortak Avrupa ordusu fikri ses getirdi. ABD Başkanı Donald Trump fikre sert tepki gösterirken, Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak orduya yeşil ışık yaktı. Peki 1950'den bu yana Avrupa'nın gündeminde olan ortak orduyu kurmak günümüz şartlarında mümkün mü? Ortak bayrak, ortak bir parlamento ve ortak bir para birimi kullanan Avrupa Birliği için 'ortak ordu' hayali bu kez gerçekleştirilebilir mi?

 • Merkel'den 'Avrupa Ordusu' yorumu!

  Dünya, 13 Kasım 2018

  Merkel'den 'Avrupa Ordusu' yorumu!

  Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'nın kendi güvenliği için egemen bir Avrupa Ordusu kurulması önerisine Almanya Başbakanı Merkel'den destek geldi. Merkel, "Bir gün gerçek bir Avrupa ordusu oluşturma vizyonu üzerinde çalışmalıyız." dedi.

 • AB'den İngiltere'ye vize muafiyeti teklifi!

  Dünya, 13 Kasım 2018

  AB'den İngiltere'ye vize muafiyeti teklifi!

  AB, Brexit'in ardından İngiltere'yle karşılıklı olarak vize muafiyeti uygulanmasına yönelik düzenleme teklif etti.

 • Fuat Oktay, Palermo'da Mogherini ile görüştü

  Dünya, 13 Kasım 2018

  Fuat Oktay, Palermo'da Mogherini ile görüştü

  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüştü.

  Avrupa Birliği'ne önce hesap yapanlar girdi

  Sigorta, 09 Kasım 2018

  Avrupa Birliği'ne önce hesap yapanlar girdi

  Türk Aktüerler Derneği Avrupa Birliği Aktüerler Birliği'ne kabul edildi. 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Aktüerler Birliği'nin (AAE) karşılıklı tanıma anlaşmasına göre; AAE’ye tam üye olan bir meslek örgütüne üye aktüer, diğer Avrupa ülkelerinde aktüer olarak çalışabilme imkanını elde ediyor.Böylece derneğe üye 150 Türk aktüer ve bundan sonra üye olacaklar herhangi bir çalışma iznine gerek olmadan AB ülkelerinde çalışabilecek.

  AB'den Türkiye'nin üyelik sürecine destek!

  Dünya, 07 Kasım 2018

  AB'den Türkiye'nin üyelik sürecine destek!

  AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılması gerektiğini ifade etti. Bu AB Komisyonunun resmi tutumunu yansıtıyor mu?" sorusunu yanıtladı. Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile katılım müzakerelerinin sürdürülmesini desteklediğini açıkladı.

 • İlaçta paralel ticaretin görünmeyen yüzü

  İş-Yaşam, 07 Kasım 2018

  İlaçta paralel ticaretin görünmeyen yüzü

  Bazı ecza depoları ihracatçı ilaç firmalarının ürünlerini, Türkiye piyasasından temin ederek ruhsat ve tanıtım gibi giderleri olmadığından firmanın o pazar için belirlediği fiyattan çok daha ucuz bir fiyatla satabiliyorlar. Bu durumda, söz konusu ülkeye yatırım yapan ilaç firması gerek ülke sağlık otoriteleri, gerekse ülkedeki iş ortakları nezdinde zor durumda kalıyor. Habertürk'ten Güntay Şimşek yazdı

 • İtalya'ya yaptırım uyarısı!

  Dünya, 06 Kasım 2018

  İtalya'ya yaptırım uyarısı!

  Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici gazetecilere yaptığı açıklamasında bütçe konusunda İtalya ile diyalog sağlayamazsak yaptırım uygulamak zorunda kalacaklarını söyledi.

 • AB'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı!

  Dünya, 06 Kasım 2018

  AB'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı!

  AB Sözcüsü Maja Kojiancic Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'a Türkiye ile işbirliği yap çağrısında bulundu.

  Avrupa Birliği'nden İran yaptırımlarına karşı net tavır!

  Dünya, 05 Kasım 2018

  Avrupa Birliği'nden İran yaptırımlarına karşı net tavır!

  Avrupa Komisyonu'nun ekonomik işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, ABD'nin İran'a karşı yaptırımları tekrar başlatmasına karşı olduklarını söyledi

  İlaçta paralel ihracat vurgunu

  İş-Yaşam, 03 Kasım 2018

  İlaçta paralel ihracat vurgunu

  Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle ilaçta yaşanan sorunun arka planındaki bir başka önemli problem ise Türkiye üzerinde yakın coğrafyadaki ülkelere yapılan hukuksuz paralel ihracat. Diğer bir ifadeyle kaçak ilaç ticareti. Bazı ilaç depoları kanalıyla yapılan hukuksuz ihracat sebebiyle Türkiye’de üretilen ve ülkemizin uygun fiyatlarla ithal ettiği ilaçlar, komşu ülkelerde, Avrupa Birliği’ne veya bu ilaçların yasal yollarla temin edilebileceği diğer ülkelere göre çok daha uygun fiyatlarla pazarlanıyor. Habertürk yazarı Güntay Şimşek yazdı...

 • Havalimanlarına yapay zeka yalan dedektörleri geliyor!

  Dünya, 01 Kasım 2018

  Havalimanlarına yapay zeka yalan dedektörleri geliyor!

  Avrupa Birliği, bazı havalimanlarında yolcuları hızlı ve etkin bir şekilde denetlemek için yapay zeka yalan dedektörleri kullanmaya başlayacak.

 • AB, Kaşıkçı çağrısını yineledi!

  Dünya, 01 Kasım 2018

  AB, Kaşıkçı çağrısını yineledi!

  Avrupa Birliği (AB), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamanın ardından konuya yönelik "şeffaf ve güvenilir soruşturma yürütülmesi" talebini yineledi.

 • AB üyesi 8 ülkeden Rusya'ya çağrı

  Dünya, 30 Ekim 2018

  AB üyesi 8 ülkeden Rusya'ya çağrı

  Avrupa Birliği (BM) üyesi 8 ülke, Rusya'ya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 11 Kasım'da düzenlenmesi planlanan ''yasa dışı ve sözde seçimlere'' nüfuzunu kullanarak son vermesi ve ayrılıkçılara finansal ve askeri desteğini kesmesi çağrısı yaptı

  Teknoloji devinin sonu mu geliyor? Yasa kapıda

  Teknoloji, 25 Ekim 2018

  Teknoloji devinin sonu mu geliyor? Yasa kapıda

  Video paylaşım platformu YouTube'un CEO'su, Avrupa Komisyonu'nun teklif olarak sunduğu internet üzerinde telif hakkı düzenlemelerinin YouTube'un sonu olabileceği uyarısı yaptı. Avrupa Komisyonu'nun komitelere sunduğu yeni internet düzenlemelerinin 13'üncü maddesi, sosyal paylaşım sitelerindeki içerik paylaşımlarının telif hakkı uygulaması sebebiyle sonu olabilir