KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Avrupa Birliği

Birleşmiş Avrupa ülküsü, gerçek bir siyasi projeye dönüşüp ülkelerin hükümet politikalarında uzun vadeli bir hedef haline gelmeden önce, sadece filozoflarla önsezili kimselerin düşüncelerinde yaşıyordu. Avrupa Birleşik Devletleri hümanist ve barışçı bir hayalin parçasıydı. Avrupa yüzyıllarca, sık sık yaşanan kanlı savaşlara sahne oldu. 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. Bu savaşlarda birçok insan yaşamını kaybetti. Bu felaketler üzerine bazı Avrupalı lider ve düşünürleri, barışın sürdürülebilmesinin tek yolunun, ülkelerinin ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesi olduğu fikrine vardılar. Avrupa'da ulusal uzlaşmazlıkları aşabilecek bir örgütlenmenin kuruluşu İkinci Dünya Savaşı sırasında totaliter yönetimlere karşı savaşan direniş hareketlerinden kaynaklandı.

SCHUMAN PLANI

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupalı devlet adamlarının Avrupa'da kalıcı bir barış oluşturma çabaları hız kazandı.Robert Schuman (Fransa Dışişleri Bakanı), Eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Jean Monnet'in tasarısına dayanarak, 9 Mayıs 1950 tarihinde, Avrupa Devletlerini, kömür ve çelik üretiminde alınan kararları bağımsız ve uluslarüstü bir kuruma devretmeye davet etti. Schuman Planına göre, Avrupa'da bir barışın kurulabilmesi için Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmenin son bulması gerekiyordu. Bunun yolu ise, söz konusu kurumun gözetiminde, ortak kömür ve çelik üretimini sağlamak ve bu örgütlenmeyi tüm Avrupa devletlerinin katılımına açık tutmaktı.

AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU (AKÇT)
Schuman Deklarasyonunun bir sonucu olarak, 1951 yılında, Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. Söz konusu Topluluğun Yüksek Otoritesi'nin ilk başkanı ise, Schuman Deklarasyonu'na ilham veren bu fikrin sahibi Jean Monnet oldu. Böylece, savaşın ham maddeleri olan kömür ve çelik, barışın araçları oluyor; dünya tarihinde ilk defa devletler kendi iradeleri ile egemenliklerinin bir kısmını ulusüstü bir kuruma devrediyordu.

ROMA ANTLAŞMASI VE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU
Altı üye devlet, 1957'de, işgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler. Böylece, kömür ve çeliğin yanısıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği kurmak amacıyla, 1957'de Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. AET'nin amacı, malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması, ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesiydi.

AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU (EURATOM)
Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) da 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile kuruldu. Topluluğun amacı, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ve güvenli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla üye devletlerin araştırma programlarını koordine etmek olarak belirlendi.

FÜZYON ANTLAŞMASI VE AVRUPA TOPLULUKLARI
1965 yılında imzalan Füzyon Antlaşması (Birleşme Anlaşması) ile, yukarıda adı geçen üç topluluk (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) için tek bir Konsey ve tek bir Komisyon oluşturularak, bu Topluluklar, Avrupa Toplulukları adı altında anılmaya başlandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ
Mamul mallarda gümrük vergileri, planlanandan önce 1 Temmuz 1968'de kaldırıldı; özellikle tarım ve ticaret politikaları olmak üzere ortak politikalar 60'ların sonunda yerli yerine oturmuştu.

İLK GENİŞLEME DALGASI
Altılar'ın başarısı Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda'yı Topluluk üyeliğine başvurmaya yöneltti. General de Gaulle yönetimindeki Fransa'nın 1963'de ve 1967'de İngiltere'nin üyeliğine karşı iki kez veto yetkisini kullandığı çetin bir pazarlık dönemini takiben, bu üç ülke 1973'te üye oldular.

1980'LER: TOPLULUK GÜNEYE DDOĞRU GENİŞLİYOR
Topluluk 1981'de Yunanistan'ın, 1986'da da İspanya ve Portekiz'in katılmalarıyla güneye doğru genişledi. Böylece, üye sayısı 12'ye ulaştı.

AVRUPA TEK SENEDİ
Dünyadaki durgunluk ve mali yükün paylaşımı konusundaki iç çekişmeler 1980 başlarında bir "Avrupa karamsarlığı" havasının doğmasına neden oldu. Ancak, 1984'ten sonra bunun yerini Topluluğun canlandırılması konusunda daha umutlu beklentiler aldı. Jacques Delors başkanlığındaki Komisyonun 1985'te hazırladığı Beyaz Kitaba dayanarak Topluluk 1 Ocak 1993'e kadar tek pazar oluşturmayı kendisine hedef edindi. Avrupa Tek Senedi, 17 Şubat 1986'da Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Lüksemburg ve Portekiz tarafından, 28 Şubat 1986'da ise Danimarka, İtalya ve Yunanistan tarafından imzalandı.

1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Topluluklarını kuran Antlaşmalar kapsamlı bir biçimde değişikliğe uğradı.

MAASTRİCHT ANTLAŞMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından 3 Kasım 1990'da iki Almanya'nın birleşmesi, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet denetiminden kurtulmaları ve demokratikleşmeleri, Aralık 1991'de de Sovyetler Birliği'nin çözülmesi Avrupa'nın siyasi yapısını baştan aşağı değiştirdi. Üye Devletler bağlarını güçlendirme kararlılığıyla, temel özellikleri 9-10 Aralık 1991'de Maastricht'te toplanan Avrupa Birliği Zirvesi'nde kararlaştırılan yeni bir Antlaşmanın müzakerelerine başladılar. Maastricht Antlaşması, diğer adıyla Avrupa Birliği Antlaşması, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu antlaşma ile 1999'a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getirilmesine karar verildi.

Maastricht Antlaşması ile üç sütunlu Avrupa Birliği yapısı oluşturuldu. Bu yapının ilk sütununu Avrupa Toplulukları (AKÇT, AET ve EURATOM), ikinci sütununu "Ortak Dışişleri Güvenlik Politikası", üçüncü sütununu ise "Adalet ve İçişleri" oluşturuyordu.

YENİ BİR GENİŞLEME: AVUSTURYA, FİNLANDİYA, İSVEÇ
1995 yılında, Avusturya, Finlandiya İsveç'in katılımıyla, Avrupa Birliği'nin üye sayısı 15'e yükseldi.

EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK
Avrupa ortak para birimi olan Euro, 1 Ocak 2002 tarihinde resmen tedavüle girerek, 12 ülkede kullanılmaya başlandı.

SON GENİŞLEME DALGALARI
2004 yılında, Avrupa Birliği'nin tarihindeki en büyük genişleme dalgası gerçekleşti ve 10 yeni ülke (Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) Avrupa Birliği'ne katıldı. 2007 yılında, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla AB'nin üye sayısı 27'ye yükseldi. 2013 yılında Hırvatistan'ın katılımıyla Avrupa Birliği Üye Devlet sayısı 28'e ulaştı.

LİZBON ANTLAŞMASI
Avrupa Birliği'nin derinleşme sürecindeki son önemli aşama, 2007 yılında imzalanan ve 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile gerçekleşti. Bu antlaşma ile, temel olarak, AB'nin karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkların giderilmesi ve Birliğin daha demokratik ve etkili işleyen bir yapıya kavuşması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidilerek, Avrupa Topluluğu'nu kuran Antlaşmanın adı "Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma" olarak değiştirildi.

Avrupa Birliği Haberleri

 • Avrupa Birliği 'anlaşmasız ayrılığa' hazırlanıyor!

  Dünya, 16 Ocak 2019

  Avrupa Birliği 'anlaşmasız ayrılığa' hazırlanıyor!

  AB Konseyi Sözcüsü Preben Aamann, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesini AA'ya değerlendirdi.

 • Kırık dökük bir aşk hikayesi: İngiltere Brexit'ten vazgeçebilir mi?

  Dünya, 14 Ocak 2019

  Kırık dökük bir aşk hikayesi: İngiltere Brexit'ten vazgeçebilir mi?

  İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ilişki, İngilizlerin tam üye olduğu 1973'ten bu yana hep inişli çıkışlıydı. 2016'da yapılan Brexit referandumu ise, coğrafi olarak Manş Denizi ile birbirinden ayrılan Britanya ile kıta Avrupası'nın siyasi olarak da birbirinden ayrılmasının ilk adımıydı. Dünya siyasetinin gördüğü en büyük 'boşanmalardan' biri olan Brexit'te final tarihi olan 29 Mart'a yaklaşılırken, İngiliz siyaseti giderek mesafesi artan Manş Denizi'nde çırpınıyor, ne Brüksel'de ne Londra'da kimse Başbakan Theresa May'in anlaşması parlamentodan geçmezse ne olacağını bilmiyor. İşte İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yıllar süren 'kırık dökük' hikayesi ve önümüzdeki iki buçuk ayda gerçekleşebilecek potansiyel Brexit senaryoları...

 • Romanya AB dönem başkanlığını devraldı

  Gündem, 11 Ocak 2019

  Romanya AB dönem başkanlığını devraldı

  Avrupa Birliği üyesi Romanya, AB Konseyi dönem başkanlığını Avusturya'dan devraldı.

  Nike grubuna Avrupa Birliği incelemesi!

  Dünya, 10 Ocak 2019

  Nike grubuna Avrupa Birliği incelemesi!

  Avrupa Birliği, Hollanda'nın spor giyim sektörünün en büyük şirketlerinden Nike'a sağladığı vergi imtiyazlarına yönelik inceleme başlattı.

  Avrupa Birliği, Brexit'i ertelemeye hazır!

  Dünya, 10 Ocak 2019

  Avrupa Birliği, Brexit'i ertelemeye hazır!

  Reuters haber ajansına konuşan Avrupa Birliği yetkilileri, 29 Mart'ta tamamlanması öngörülen Brexit'in ertelenmesine sıcak bakıyor

 • Sadece Polonyalı muslukçu değil beyinler de göçtü

  Dünya, 09 Ocak 2019

  Sadece Polonyalı muslukçu değil beyinler de göçtü

  Türkiye’nin, nitelik ve nicelik bazında yalanlanan New York Times haberi üzerinden tartıştığı beyin göçünü Avrupa da tartışıyor. Çünkü AB’deki tek göç sorunu mülteci krizi değil, kendi içinde doğudan batıya beyin göçü aynı zamanda. IMF verilerine göre 1990’larla 2012 arasında nitelikli iş gücü de dahil 20 milyon kişi batıya göç etti. Şimdi Romanya’nın AB dönem başkanlığını üstlenmesiyle alevlendi konu. Bükreş’in demokratik reformlarda geri kaldığı için bu göreve hazır olmadığını bizzat Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ileri sürdü. Ancak sadece Romanya değil, doğudaki hiçbir ülkenin AB üyeliğinin anlamını kavrayamadığını, bu nedenle de beyin göçüne uğradığını söyleyenler çıktı. Doğudakiler ise isyanda: “Bize ikinci sınıf üye muamelesi yapılıyor…” Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu yazdı

 • AB'den sivil toplum kuruluşlarına 6.4 milyon avro hibe destek

  Gündem, 08 Ocak 2019

  AB'den sivil toplum kuruluşlarına 6.4 milyon avro hibe destek

  Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 6,4 milyon Avro hibe desteği sağlanacağını açıkladı. IPA'nın Sivil Toplum Destek Programı, sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına daha etkin katılımlarını, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ulusal ve yerel düzeydeki iş birliğinin güçlendirilmesini ve sivil toplum kuruluşlarının idari, savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini destekliyor

 • Avrupa Birliği'nden İran'a yaptırım!

  Dünya, 08 Ocak 2019

  Avrupa Birliği'nden İran'a yaptırım!

  Son dakika... Avrupa Birliği İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast girişimi düzenlemeye çalıştığı sebebiyle yaptırım kararı aldı. Karar, Danimarka Dışişleri Bakanı tarafından Twitter hesabından duyuruldu

  1 trilyon dolar 'ada'yı terketti!

  İş-Yaşam, 08 Ocak 2019

  1 trilyon dolar 'ada'yı terketti!

  Brexit ile 29 Mart günü Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacak İngiltere'den, bugüne kadar 1 trilyon dolarlık para çıkışı olduğu bildirildi. EY raporuna göre, İngiltere'deki çoğu banka da AB içindeki bölgesel operasyonlarını korumak için birlik ülkelerinde yeni ofisler açmaya başladı

  Dolar dışı ticarette yeni rota

  Para, 08 Ocak 2019

  Dolar dışı ticarette yeni rota

  İran Dışişleri Bakanı Mohammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği'nin ABD yaptırımlarını etkisiz bırakmak için İran ile Dolar dışı ticaret yapma konusunda yavaş yol aldığını, halkın menfaati için "Hindistan, Çin ve Rusya gibi geleneksel ortaklarla" görüşüldüğünü belirtti. İran, geçen günlerde Riyal'den dört sıfır atılmasını kararlaştırmış; ülkede üretimi yapılan ürünlere benzer yabancı ürünlerin; televizyon, radyo, gazete ve bilboard gibi her türlü yazılı, görsel ve basılı alanda reklamını yasaklamıştı

 • Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olan Weber'den Türkiye vaadi!

  Dünya, 06 Ocak 2019

  Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olan Weber'den Türkiye vaadi!

  Mayıs ayında yapılacak seçimlerde Avrupa Komisyonu başkanlığına aday olan Manfred Weber, seçilmesi durumunda Türkiye ile katılım müzakerelerini sonlandıracağını söyledi

 • Brexit, Danimarkalıları AB'ye yaklaştırdı

  Dünya, 05 Ocak 2019

  Brexit, Danimarkalıları AB'ye yaklaştırdı

  Danimarka’da ülkenin AB’den ayrılması yönünde halk oylaması yapılmasını isteyenlerin oranı azaldı.

 • 2019'da AB gündemini Brexit ve seçimler belirleyecek!

  Dünya, 02 Ocak 2019

  2019'da AB gündemini Brexit ve seçimler belirleyecek!

  Avrupa Birliği (AB) gündeminde 2019'da İngiltere'nin birlikten ayrılışı (Brexit) ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri üst sıralarda yer alacak.

  Avrupa’nın yapay zekasına Türk yönetici yön verecek

  Teknoloji, 02 Ocak 2019

  Avrupa’nın yapay zekasına Türk yönetici yön verecek

  Geçen yıl Türkiye’den ING Grubu’na Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri Global Başkanı olarak atanan Görkem Köseoğlu, Avrupa Konseyi’nin yapay zeka etik çerçevesini ve politikalarını öneren Genişletilmiş Üst Düzey Uzman Grubu’na seçildi. Köseoğlu, aynı zamanda Avrupa Bankacılık Federasyonu’nun Yapay Zeka Danışma Kurulu’na da girdi.

  İngiltere yeni yıla da 'ayrılık' mesajıyla girdi

  Dünya, 01 Ocak 2019

  İngiltere yeni yıla da 'ayrılık' mesajıyla girdi

  İngiltere Başbakanı Theresa May, "2016'daki Brexit referandumu bölücü oldu ancak hepimiz ülkemiz için en iyisini istiyoruz ve 2019 farklılarımızı bir yana bırakıp birlikte ileri gideceğimiz yıl olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

 • İtalya'nın tartışmalı bütçesi mecliste kabul edildi

  Dünya, 31 Aralık 2018

  İtalya'nın tartışmalı bütçesi mecliste kabul edildi

  İtalya'daki koalisyon hükümetinin AB'de tartışmalara neden olan bütçesi mecliste kabul edildi.

 • 'Güçlendirilmiş Schengen sistemi' yürürlüğe girdi

  Dünya, 28 Aralık 2018

  'Güçlendirilmiş Schengen sistemi' yürürlüğe girdi

  Avrupa Birliği'nin (AB) terör ve suçla mücadeleyi artırmayı hedefleyen güçlendirilmiş Schengen Bilgi Sistemi (SIS) yürürlükte

 • Eczanelerde yeni dönem! Yardımcı eczacılar geliyor

  Sağlık, 28 Aralık 2018

  Eczanelerde yeni dönem! Yardımcı eczacılar geliyor

  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, "Yardımcı Eczacılık ile ilgili Esaslar"ı içeren kılavuzu yayımladı. Düzenlemeye göre; mezun olduktan sonra serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde "mesul müdür" olarak çalışmak isteyen eczacılar, 1 yıl süreyle "yardımcı eczacı" olarak çalışacak. Ayrıca çalışabileceği eczaneyi kendisi belirleyebilecek. Cirosu yıllık 2 milyon 300 bin lira ve üzerinde olan eczaneler yardımcı eczacı çalıştırabilecek

  AB'ye iltica başvurusu 2 yılda 17 bin arttı! Büyük bölümü...

  Gündem, 21 Aralık 2018

  AB'ye iltica başvurusu 2 yılda 17 bin arttı! Büyük bölümü...

  Son rakamlara göre 17 binin üzerinde iltica başvurusu yapıldı. Başvuruların çok büyük bir bölümü FETÖ'cülere ait. FETÖ'cüleri PKK ile bağlantılı olan küçük bir grup izliyor.