KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Avrupa Birliği

Birleşmiş Avrupa ülküsü, gerçek bir siyasi projeye dönüşüp ülkelerin hükümet politikalarında uzun vadeli bir hedef haline gelmeden önce, sadece filozoflarla önsezili kimselerin düşüncelerinde yaşıyordu. Avrupa Birleşik Devletleri hümanist ve barışçı bir hayalin parçasıydı. Avrupa yüzyıllarca, sık sık yaşanan kanlı savaşlara sahne oldu. 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. Bu savaşlarda birçok insan yaşamını kaybetti. Bu felaketler üzerine bazı Avrupalı lider ve düşünürleri, barışın sürdürülebilmesinin tek yolunun, ülkelerinin ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesi olduğu fikrine vardılar. Avrupa'da ulusal uzlaşmazlıkları aşabilecek bir örgütlenmenin kuruluşu İkinci Dünya Savaşı sırasında totaliter yönetimlere karşı savaşan direniş hareketlerinden kaynaklandı.

SCHUMAN PLANI

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupalı devlet adamlarının Avrupa'da kalıcı bir barış oluşturma çabaları hız kazandı.Robert Schuman (Fransa Dışişleri Bakanı), Eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Jean Monnet'in tasarısına dayanarak, 9 Mayıs 1950 tarihinde, Avrupa Devletlerini, kömür ve çelik üretiminde alınan kararları bağımsız ve uluslarüstü bir kuruma devretmeye davet etti. Schuman Planına göre, Avrupa'da bir barışın kurulabilmesi için Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmenin son bulması gerekiyordu. Bunun yolu ise, söz konusu kurumun gözetiminde, ortak kömür ve çelik üretimini sağlamak ve bu örgütlenmeyi tüm Avrupa devletlerinin katılımına açık tutmaktı.

AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU (AKÇT)
Schuman Deklarasyonunun bir sonucu olarak, 1951 yılında, Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. Söz konusu Topluluğun Yüksek Otoritesi'nin ilk başkanı ise, Schuman Deklarasyonu'na ilham veren bu fikrin sahibi Jean Monnet oldu. Böylece, savaşın ham maddeleri olan kömür ve çelik, barışın araçları oluyor; dünya tarihinde ilk defa devletler kendi iradeleri ile egemenliklerinin bir kısmını ulusüstü bir kuruma devrediyordu.

ROMA ANTLAŞMASI VE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU
Altı üye devlet, 1957'de, işgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler. Böylece, kömür ve çeliğin yanısıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği kurmak amacıyla, 1957'de Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. AET'nin amacı, malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması, ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesiydi.

AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU (EURATOM)
Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) da 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile kuruldu. Topluluğun amacı, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ve güvenli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla üye devletlerin araştırma programlarını koordine etmek olarak belirlendi.

FÜZYON ANTLAŞMASI VE AVRUPA TOPLULUKLARI
1965 yılında imzalan Füzyon Antlaşması (Birleşme Anlaşması) ile, yukarıda adı geçen üç topluluk (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) için tek bir Konsey ve tek bir Komisyon oluşturularak, bu Topluluklar, Avrupa Toplulukları adı altında anılmaya başlandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ
Mamul mallarda gümrük vergileri, planlanandan önce 1 Temmuz 1968'de kaldırıldı; özellikle tarım ve ticaret politikaları olmak üzere ortak politikalar 60'ların sonunda yerli yerine oturmuştu.

İLK GENİŞLEME DALGASI
Altılar'ın başarısı Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda'yı Topluluk üyeliğine başvurmaya yöneltti. General de Gaulle yönetimindeki Fransa'nın 1963'de ve 1967'de İngiltere'nin üyeliğine karşı iki kez veto yetkisini kullandığı çetin bir pazarlık dönemini takiben, bu üç ülke 1973'te üye oldular.

1980'LER: TOPLULUK GÜNEYE DDOĞRU GENİŞLİYOR
Topluluk 1981'de Yunanistan'ın, 1986'da da İspanya ve Portekiz'in katılmalarıyla güneye doğru genişledi. Böylece, üye sayısı 12'ye ulaştı.

AVRUPA TEK SENEDİ
Dünyadaki durgunluk ve mali yükün paylaşımı konusundaki iç çekişmeler 1980 başlarında bir "Avrupa karamsarlığı" havasının doğmasına neden oldu. Ancak, 1984'ten sonra bunun yerini Topluluğun canlandırılması konusunda daha umutlu beklentiler aldı. Jacques Delors başkanlığındaki Komisyonun 1985'te hazırladığı Beyaz Kitaba dayanarak Topluluk 1 Ocak 1993'e kadar tek pazar oluşturmayı kendisine hedef edindi. Avrupa Tek Senedi, 17 Şubat 1986'da Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Lüksemburg ve Portekiz tarafından, 28 Şubat 1986'da ise Danimarka, İtalya ve Yunanistan tarafından imzalandı.

1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Topluluklarını kuran Antlaşmalar kapsamlı bir biçimde değişikliğe uğradı.

MAASTRİCHT ANTLAŞMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından 3 Kasım 1990'da iki Almanya'nın birleşmesi, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet denetiminden kurtulmaları ve demokratikleşmeleri, Aralık 1991'de de Sovyetler Birliği'nin çözülmesi Avrupa'nın siyasi yapısını baştan aşağı değiştirdi. Üye Devletler bağlarını güçlendirme kararlılığıyla, temel özellikleri 9-10 Aralık 1991'de Maastricht'te toplanan Avrupa Birliği Zirvesi'nde kararlaştırılan yeni bir Antlaşmanın müzakerelerine başladılar. Maastricht Antlaşması, diğer adıyla Avrupa Birliği Antlaşması, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu antlaşma ile 1999'a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getirilmesine karar verildi.

Maastricht Antlaşması ile üç sütunlu Avrupa Birliği yapısı oluşturuldu. Bu yapının ilk sütununu Avrupa Toplulukları (AKÇT, AET ve EURATOM), ikinci sütununu "Ortak Dışişleri Güvenlik Politikası", üçüncü sütununu ise "Adalet ve İçişleri" oluşturuyordu.

YENİ BİR GENİŞLEME: AVUSTURYA, FİNLANDİYA, İSVEÇ
1995 yılında, Avusturya, Finlandiya İsveç'in katılımıyla, Avrupa Birliği'nin üye sayısı 15'e yükseldi.

EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK
Avrupa ortak para birimi olan Euro, 1 Ocak 2002 tarihinde resmen tedavüle girerek, 12 ülkede kullanılmaya başlandı.

SON GENİŞLEME DALGALARI
2004 yılında, Avrupa Birliği'nin tarihindeki en büyük genişleme dalgası gerçekleşti ve 10 yeni ülke (Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) Avrupa Birliği'ne katıldı. 2007 yılında, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla AB'nin üye sayısı 27'ye yükseldi. 2013 yılında Hırvatistan'ın katılımıyla Avrupa Birliği Üye Devlet sayısı 28'e ulaştı.

LİZBON ANTLAŞMASI
Avrupa Birliği'nin derinleşme sürecindeki son önemli aşama, 2007 yılında imzalanan ve 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile gerçekleşti. Bu antlaşma ile, temel olarak, AB'nin karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkların giderilmesi ve Birliğin daha demokratik ve etkili işleyen bir yapıya kavuşması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidilerek, Avrupa Topluluğu'nu kuran Antlaşmanın adı "Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma" olarak değiştirildi.

Avrupa Birliği Haberleri

 • Banksy, bu kez işaret levhasında

  Kültür-Sanat, 15 Ağustos 2018

  Banksy, bu kez işaret levhasında

  Sokak sanatçısı Banksy, bu sefer İngiltere’de işaret levhasında ortaya çıktı. Clevedon’da yer aldığı söylenen tabela, sosyal medya yorumlarına göre artık yerinde değil

 • Bakan Albayrak'tan AB'ye mesaj

  İş-Yaşam, 13 Ağustos 2018

  Bakan Albayrak'tan AB'ye mesaj

  Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan politikacılar AB ile olan ilişkilerde Türk halkının güvenini güçlendirecektir." dedi. Twitter üzerinden İngilizce bir mesaj yayımlayan Albayrak, Almanya Ekonomi Bakanı'nın ABD yaptırımları sonrası Türkiye'ye verdiği destek nedeniyle memnuniyetini belirtti

 • 2016'da AB'de evlilik dışı bebeklerin oranı yüzde 43

  Dünya, 09 Ağustos 2018

  2016'da AB'de evlilik dışı bebeklerin oranı yüzde 43

  Avrupa Birliği ülkelerinde 2016 yılında dünyaya gelen bebeklerin yüzde 43'ünün evlilik dışı ilişkilerden olduğu açıklandı

  ABD'ye bir rest daha: Teşvik ediyoruz!

  Dünya, 07 Ağustos 2018

  ABD'ye bir rest daha: Teşvik ediyoruz!

  Son dakika... ABD, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının ilk bölümünü resmen uygulamaya başlattı. İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı veya parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi resmen uygulanmaya başlandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, nükleer taahhütlerine sadık İran ile ticaretin artırılmasını teşvik ettiklerini söyledi.

  AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan flaş İran açıklaması!

  Dünya, 06 Ağustos 2018

  AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan flaş İran açıklaması!

  Son dakika... Avrupa Birliği, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamada İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin olarak, İran'la ticaret yapan Avrupalı şirketleri korumaya kararlı olunduğu belirtildi. Öte yandan Trump İran'a yaptırımları içeren kararnameyi imzaladı ve İran ile ilişkilerin kesilmesini söyledi

 • Belçika, gazetecilerden ücret alacak!

  Dünya, 31 Temmuz 2018

  Belçika, gazetecilerden ücret alacak!

  Belçika hükümeti ülkede görev yapan ve AB zirvelerini takip eden gazetecilerin güvenlik kontrolünü gerçekleştirmek için para talep etti. Bu gazeteciler için güvenlik kontrolü 6 ay boyunca geçerli olurken, Belçika dışından toplantıları takip eden gazetecilerden ücret talep edilmeyecek.

 • İngilizler yeniden Brexit referandumu istiyor

  Dünya, 30 Temmuz 2018

  İngilizler yeniden Brexit referandumu istiyor

  İngiltere'de yapılan son ankete göre halkın yüzde 50'si Brexit için yeni referandum yapılmasını istedi. Anketin sonucuna göre halkın çoğunluğu hükümetin AB'ye teklif edeceği Brexit anlaşmasının referanduma sunulmasını istedi.

 • Yunanistan kuyruğu! Başvurular artık Ayvalık’ta

  Turizm, 29 Temmuz 2018

  Yunanistan kuyruğu! Başvurular artık Ayvalık’ta

  Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ticaret Odası ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokolle Yunanistan vizesi başvuruları tüm hızıyla sürüyor.

  Google'ın ana kuruluşu Alphabet bilançosunu açıkladı

  Teknoloji, 24 Temmuz 2018

  Google'ın ana kuruluşu Alphabet bilançosunu açıkladı

  Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in ikinci çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 yükseldi

  Ülkede Müslümanlar yağmur duasına çıkacak

  Dünya, 19 Temmuz 2018

  Ülkede Müslümanlar yağmur duasına çıkacak

  İsveç'te 2 günde 8 bin 500 hektar ormanlık alan yandı. Hükümet, Avrupa Birliği ülkelerine yardım çağrısında bulundu, ülkedeki Müslümanlar ise yağmur duasına çıkma kararı aldı

 • Ticaret savaşı havaya sıçradı! Yeni yaptırımlar geliyor

  İş-Yaşam, 19 Temmuz 2018

  Ticaret savaşı havaya sıçradı! Yeni yaptırımlar geliyor

  Son dakika haberi... ABD, Avrupa Birliği'nin havacılık devi Airbus'a yönelik sübvansiyonları nedeniyle Boeing ve ABD havacılık endüstrisindeki işçilerin toplamda 7 ila 10 milyar dolar arası kayba uğradığını belirterek Dünya Ticaret Örgütü (WTO) nezdinde başvuruda bulundu. WTO, sübvansiyonların yasal olmadığı bulgusuna ulaşırken ABD'nin Avrupa menşeli ürünlere yapacağı misilleme niteliğindeki yaptırımların hangi düzeyde olacağını karar bağlayacak

 • Ne Google ne Apple!

  Teknoloji, 18 Temmuz 2018

  Ne Google ne Apple!

  Avrupa Birliği'nin antitröst konusundaki düzenleyicileri Google'a bugün verdikleri 4,34 milyar euro (5 milyar dolar) ceza ile eski cezaları hatırlattılar. En yüksek cezaları hatırlamadan önce, bundan önceki en büyük cezanın yine Google'a ait olduğunu, Microsoft'un defalarca AB'den ceza aldığını hatırlatalım. İşte en büyük cezalar...

 • Google'dan Avrupa Birliği'ne yanıt: Temyize gidiyoruz!

  Teknoloji, 18 Temmuz 2018

  Google'dan Avrupa Birliği'ne yanıt: Temyize gidiyoruz!

  Google, mobil işletim sistemi Android'i kullanarak kendi ürünlerini 'kayırdığı' gerekçesiyle AB'den cezayı yedi. Üst sınırdan, 4,3 milyar euro (5 milyar dolar) olarak istenen ceza, komisyonun verdiği en büyük rekabet cezası olma ihtimaliyle de ayrıca gündem yarattı. Yıllar önce Microsoft'un tekel konumuyla kendi ürünü Internet Explorer'ı rakiplerinin önüne çıkartmaya çalıştığında ceza veren komisyonu, bugünün Google CEO'su olan Sundar Pichai eleştirmişti, bugünse onun yönetimindeki Google aynı rekabet karşıtı uygulamalarla ceza üstüne ceza alıyor. 5 milyar dolarlık ceza, Google'ın iki haftalık geliri anlamına geliyor

  Google'a çok büyük ceza geliyor!

  İş-Yaşam, 18 Temmuz 2018

  Google'a çok büyük ceza geliyor!

  Son dakika haberi... Google'a, Android işletim sistemindeki hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 4.3 milyar euro, yani yaklaşık 5 milyar dolar ceza verileceği belirtildi. Bloomberg'in haberine göre cezanın gerekçesi, Google'ın Android'i kullanarak rakiplerini engellemesi. AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager'in Google'a verilen cezayı ve detayları öğle 2'de düzenleyeceği basın toplantısıyla duyurması bekleniyor. Komisyon, daha önce de Google'a 2.4 milyar euro ceza kesmişti.

  Avusturya Başbakanı'ndan skandal Türkiye açıklaması!

  Dünya, 17 Temmuz 2018

  Avusturya Başbakanı'ndan skandal Türkiye açıklaması!

  Daha önce de Türkiye karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile müzakereleri 'derhal' sona erdirmesi gerektiğini söyledi

 • İngiliz bakandan Türkiye itirafı: Yanlış yaptık!

  Dünya, 17 Temmuz 2018

  İngiliz bakandan Türkiye itirafı: Yanlış yaptık!

  İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması konusunda yürütülen Brexit seçim kampanyasında aşırı sağcı oyları almak için ortaya atılan 'Türkiye AB üyesi olacak' şeklindeki korku kampanyasıyla hata yaptıklarını itiraf etti

 • ABD, misilleme tarifeleri DTÖ'ye taşıdı

  Dünya, 16 Temmuz 2018

  ABD, misilleme tarifeleri DTÖ'ye taşıdı

  ABD yönetimi, Avrupa Birliği (AB), Çin, Kanada, Meksika ve Türkiye'nin çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerine cevaben Amerikalı ürünlere getirdiği gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurdu

 • Trump'ın açıklamalarına tepkiler büyüyor: Artık güvenemeyiz!

  Dünya, 16 Temmuz 2018

  Trump'ın açıklamalarına tepkiler büyüyor: Artık güvenemeyiz!

  Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'yi "düşman" olarak nitelemesiyle ilgili olarak Trump yönetimine kimi dost olarak gördüğünü sormak gerektiğini söyledi. Ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump'a artık güvenemeyeceklerini ve kendi aralarındaki dayanışmayı sıkılaştırmaları gerektiğini söyledi

  Trump'tan AB'ye sert çıkış: ABD'nin düşmanı!

  Dünya, 16 Temmuz 2018

  Trump'tan AB'ye sert çıkış: ABD'nin düşmanı!

  ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada "Ticarette bize yaptıkları konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) düşman olduğunu düşünüyorum." dedi