KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

HSYK

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlık ilkelerini esas alarak, yargı hizmetlerinin adil, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hakim ve savcılarla ilişkili tüm işlerin adalet, tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, tutarlılık, eşitlik ve liyakay ilkeleri içerisinde yürütülmesi için kurulmuş kurumdur.

HSYK'nın 12 Eylül 2010 tarihli anayasa değişikliği ile üye sayısı 7'den 22'ye yükseltilmiş, Genel Kurul ve üç daire şeklinde çalışması benimsenmiştir. Meslekten çıkarma kararlarına karşı yargı yolu açılmış, hakim ve savcıların denetlenmesinden sorumlu olan teftiş kurulu HSYK'ya bağlanmıştır.

HSYK Genel Kurulu 22 üyeden oluşmaktadır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı'dır, Müsteşar Kurulun tabii üyesidir.

Kurulun diğer üyeleri ise; ilk derece adli yargı hâkim ve savcılarının kendi aralarından seçtikleri yedi, ilk derece idari yargı hâkim ve savcılarının kendi aralarından seçtikleri üç, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği üç, Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği iki, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği bir ve Cumhurbaşkanının hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçtiği dört üyeden oluşmaktadır.

Hsyk Haberleri