KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Danıştay

İmparatorluk döneminde 54 yıl görev yapan Danıştay’ın faaliyeti, 4 Kasım 1922 tarihinde İstanbul’daki bütün merkez kuruluşlarının TBMM Hükümetinin idaresine geçtiği sırada sona ermiş, Cumhuriyet devrinde 669 Sayılı Kanunla Danıştay yeniden kurulup, 6 Temmuz 1927 tarihinde çalışmaya başlamıştır. 669 Sayılı Kanuna göre Danıştay, üç idari bir dava dairesi olmak üzere, dört daireden oluşmaktaydı.

1961 Anayasası, mahkemelerin ve hakimlerin bağımsızlığını hem yasama ve hem de yürütme organlarına karşı koruyabilmek için gerekli hükümleri öngörmekte idi. Bu Anayasanın 114 üncü maddesinde, "İdarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz" denilmiş ve 1982 Anayasası ile bazı kısıtlamalar getirilmişse de, temel ilke korunmuştur.

1982 yılında ayrıca, ilk derece idari yargı mercileri olan idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasıyla, idari yargı örgütünün kuruluşu tamamlanmıştır. Bugün Danıştay, bu mahkemelerin üzerinde bir temyiz mercii olarak yargı görevine devam etmektedir.

Anayasa’da öngörülen Yüksek Mahkemelerden biri olan Danıştay, Anayasanın 155 inci maddesine göre, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanısıra, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapan bir yargı kuruluşudur.

Bugün Danıştay’ın idari görevleri ile yargı görevi birbirlerinden kesin olarak ayrılmış ve her iki görevi yürütecek daireler birbirinden tamamen ayrı olarak kurulmuşlardır. Yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini, idare ve vergi mahkemeleriyle birlikte, Danıştay’ın dava daireleri yürütmektedir.

Günümüzde Danıştay, 1982 yılında yürürlüğe giren 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na göre örgütlenmiştir. Bu Kanuna göre Danıştay, on altı dava, bir idari olmak üzere on yedi daireden oluşmaktadır. Bugün Danıştay’da, Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve Üyeler olarak, 195 yüksek mahkeme hakimi görev yapmaktadır.

Danıştay’da ayrıca, dava dosyalarını inceleyerek daire veya görevli kurullara gerekli açıklamaları yapmak, tutanakları hazırlamak ve karar taslaklarını yazmakla görevli, tetkik hakimleri ve davalar hakkında hukuki düşüncelerini bildirmek üzere savcılar bulunmaktadır.

Danıştay Haberleri

 • Danıştay'da Güzeller güven tazeledi

  Gündem, 28 Eylül 2022

  Danıştay'da Güzeller güven tazeledi

  İdari yargının son karar mercii olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) Başkanı Hasan Güzeler güven tazeledi. Güzeler Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda 4 yıllığına yeniden İDDK başkanlığı ve Danıştay Başkanvekilliği’ne seçildi

 • Danıştay'dan American Staffordshire Terrier'e ret

  Gündem, 16 Temmuz 2022

  Danıştay'dan American Staffordshire Terrier'e ret

  Danıştay, "American Staffordshire Terrier" cinsi köpeklerin "tehlike arz eden hayvanlar" listesinden çıkarılmasını reddetti

 • Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararında sona doğru

  Gündem, 07 Haziran 2022

  Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararında sona doğru

  İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davanın, Danıştay 10. Dairesince esastan görüşülmesine devam edildi. Dairenin, 14 ve 23 Haziran'da yapacağı duruşmaların ardından, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor

  Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, Danıştay üyeliğine seçildi

  Gündem, 02 Haziran 2022

  Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, Danıştay üyeliğine seçildi

  Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Danıştay üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

  Danıştay Başkanı'ndan 'farklı karar' uyarısı

  Gündem, 20 Mayıs 2022

  Danıştay Başkanı'ndan 'farklı karar' uyarısı

  Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, "Benzer davalarda farklı yargı kararları verilmesi, yargıya olan güveni azaltmakta, hukuki güvenlik ilkesini zedelemekte, toplumsal yaşamda belirsizlik ve eşitsizlik oluşturmaktadır" dedi.

 • Danıştay'dan Basın Kartı kararı

  Gündem, 19 Mayıs 2022

  Danıştay'dan Basın Kartı kararı

  İletişim Başkanlığı, Danıştay 10. Dairesince verilen Basın Kartı Yönetmeliği'ne ilişkin yürütmenin durdurulması kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca kaldırıldığını bildirdi.

 • Danıştay, İstanbul Sözleşmesi için 3 duruşma yapacak

  Gündem, 11 Mayıs 2022

  Danıştay, İstanbul Sözleşmesi için 3 duruşma yapacak

  İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davalar, Danıştay 10. Dairesi'nde gruplar halinde esastan görülecek. Dairenin, 7-14 ve 23 Haziran'da yapacağı üç ayrı duruşmanın ardından, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararını açıklaması bekleniyor

 • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa vurgusu

  Gündem, 10 Mayıs 2022

  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa vurgusu

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizi, ruhunu 12 Eylül vesayetçilerinin üflediği, darbe mahsulü darbe anayasasından kurtarma azmimiz bakidir. Ülkemizi kuşatıcı, özgürlükçü anayasaya kavuşturacağız" dedi. Konuşmasında, "Yargı teşkilatımızın insan gücünü, kalitesini ve donanımını artırmak için hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz" ifadelerine de yer veren Erdoğan, "Yargının tüm kademelerinde toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev yapacak hakim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hakim olacaktır. Bir anlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta çırak sistemini yargıya da taşıyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz" açıklamasında bulundu

  Kimlere emekli ikramiyesi ödenecek?

  Sosyal Güvenlik, 10 Mart 2022

  Kimlere emekli ikramiyesi ödenecek?

  Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), kamudan ihraç edilenlere veya istifa ederek ayrılanlara emekli ikramiyesi ödenmesi ile ilgili kararı, ikramiyesini almak için yıllardır mücadele edenleri sevindirdi. Peki, kamudan ihraç edilenlerden kimler emekli ikramiyesi alabilecek? Ölenlerin hak sahiplerine ikramiye ödenecek mi? 1999 sonrasında çalışmaya başlayanlar ikramiye alabilecek mi? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

  Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu

  Gündem, 17 Aralık 2021

  Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu

  Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'a 11 üye seçimi gerçekleştirildi.

 • Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti

  Gündem, 18 Kasım 2021

  Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddetti

  Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının durdurulması taleplerini reddetti. Sözleşmeden çekilme kararı hukuka uygun bulundu. Fevzi Çakır’ın özel haberi…

 • Danıştay'dan çarpıcı tüp bebek kararı!

  Gündem, 14 Kasım 2021

  Danıştay'dan çarpıcı tüp bebek kararı!

  Yargıdan tüp bebek tedavilerine ilişkin çok çarpıcı bir karar geldi. Çocuk sahibi olmak için uzun süre mücadele eden bir çift embriyo nakli beklerken, koca kanser mücadelesine yenik düştü. Kadın kocasından hayattayken elde edilen embriyonun kendisine nakledilmesini istedi. Ancak bu talebi kabul edilmedi. Bu karar Danıştay'dan döndü. Şimdi o embriyo kadına nakledilecek. Fevzi Çakır’ın özel haberi.

 • Danıştay, emniyetin 'görüntü genelgesi'ne dur dedi!

  Gündem, 11 Kasım 2021

  Danıştay, emniyetin 'görüntü genelgesi'ne dur dedi!

  Polisin olduğu olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair emniyet genelgesine yargı “dur” dedi. Danıştay 10. Dairesi, genelgenin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu. Kararda, söz konusu genelgesinin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı. 

  İhbar tazminatında vergi kararı

  Sosyal Güvenlik, 10 Eylül 2021

  İhbar tazminatında vergi kararı

  Danıştay, 27 Mart 2018 tarihinden önce ikale (sonlandırma) sözleşmesi ile işten ayrılan işçilere ödenen ihbar tazminatından kesilen vergi konusunda bölge idare mahkemesi kararları arasındaki aykırılığı giderdi. Söz konusu tarihten önce ikale sözleşmesi ile işten çıkartılan çalışanlara ödenen ihbar tazminatının vergiye tabi olduğunu, kesilmiş vergilerin iade edilemeyeceğini kararlaştırdı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

  Karakoldaki şiddete rekor tazminat!

  Gündem, 22 Temmuz 2021

  Karakoldaki şiddete rekor tazminat!

  Danıştay, polis karakolunda darp edildikten sonra vücudunda yüzde 97 fonksiyon kaybı meydana gelen vatandaşa rekor tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin 1 milyon 86 bin liralık tazminat ödenmesine dair kararını onadı. 5 bin liralık manevi tazminat kararını ise "caydırıcı ve cezalandırıcı” değil diyerek bozdu...Fevzi Çakır'ın özel haberi...

 • Danıştay'dan açık öğretim kararı!

  Gündem, 18 Temmuz 2021

  Danıştay'dan açık öğretim kararı!

  Danıştay, binlerce açık öğretim mezununu yakından ilgilendiren tarihi bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, açık öğretim mezunları ile örgün öğretim mezunlarıyla tamamen eşit haklara sahip olduğuna hükmetti. Karar açık öğretim mezunu bir veteriner sağlık teknikerinin açtığı dava üzerine alındı. Veteriner sağlık teknikeri ile Tarım Bakanlığı'nı karşı karşıya getiren yargı sürecinin detaylarını Fevzi Çakır aktardı....

 • Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme savunması

  Gündem, 28 Haziran 2021

  Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme savunması

  Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı sonrası açılan davalar hakkında savunmasını Danıştay'a gönderdi. Savunmada, "Çekilme kararı Cumhurbaşkanının yetkisinde" ifadeleri kullanıldı

 • Andımız kararının gerekçesi açıklandı

  Gündem, 10 Haziran 2021

  Andımız kararının gerekçesi açıklandı

  Son dakika... Danıştay, okullarda Öğrenci Andı'nın okutulmamasına ilişkin kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçede, "Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Milli eğitiminin amaç ve ilkelerinin öğrencilere kazandırılması konusunda kullanılacak eğitim ve öğretim yöntemleri ile materyallerini belirleme hususunda takdir yetkisine sahiptir" denildi.

  Ankara Barosu emniyet genelgesini Danıştay'a götürdü

  Gündem, 03 Mayıs 2021

  Ankara Barosu emniyet genelgesini Danıştay'a götürdü

  Ankara Barosu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kamusal olaylarda ses ve görüntü alınamayacağı yönündeki genelgesini Danıştay'a taşıdı. CHP de MYK toplantısı sonrası genelgenin iptali için Danıştay'a başvurdu