KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

YÖK

1981 Üniversite reformundan önceki yıllarda, Türk yükseköğretim sistemi beş tür kurumdan oluşmaktaydı:

1. Üniversiteler,

2. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı akademiler,

3. Bir kısmı diğer bakanlıklara, çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iki yıllık meslek yüksekokulları ile konservatuvarlar,

4. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı üç yıllık eğitim enstitüleri,

5. Mektupla öğretim yapan YAYKUR

Yükseköğretimin tüm düzeyleri için etkili ve koordineli bir merkezi plânlamanın olmaması, özellikle de altmışlı ve yetmişli yıllarda yükseköğretim kurumlarının sayısı, çeşidi ve öğrenci sayıları ile başka bir çok hususta gözlenen hızlı artış nedeniyle yukarıda belirtilen yükseköğretim sistemi bir süre sonra başarısızlık ve yozlaşma işaretleri vermeye başlamıştır. Bunlara ek olarak 1960-80 arasında ortaya çıkan siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar, yükseköğretimdeki kötüye gidişi daha da artırmıştır. Bu nedenle yetmişli yılların sonunda köklü bir reform kaçınılmaz hale gelmiş ve sonunda 1981 reformu yürürlüğe konmuştur.

Yükseköğretim, 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu kanunla ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa'nın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmiştir.

Türk yükseköğretim sistemi 1982 yılı itibarıyla yirmiyedi üniversite ile bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve yüksekokullarından oluşan birleşik bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu meyanda, YAYKUR'un işlevleri Anadolu Üniversitesi'ne devredilerek uzaktan öğretimin ülkemizde yaygınlaşması hızlandırılmıştır. Anayasa'da yer alan hükümlere uygun olarak getirilen yeni yasal düzenleme ile kar amacı gütmeyen vakıfların özel yükseköğretim kurmalarına imkan sağlanmıştır.

YÖK'ün Yapısı

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1982 Anayasası ile belirlenen yükseköğretim sisteminin temel esaslarına göre oluşturulan Anayasal bir kuruluştur.

Yök Haberleri

 • YÖK, uygulama ağırlıklı programların asgari koşullarını geliştiriyor

  Gündem, 20 Ocak 2019

  YÖK, uygulama ağırlıklı programların asgari koşullarını geliştiriyor

  YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Mühendislik lisans programlarıyla Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlıkla ilgili ilişkili diğer programlarda öğrenci alabilmek ve eğitimi sürdürebilmek için gerekli asgari koşullar belirlendi. Asgari koşullar, ilgili alanda öğrenci alabilmek için gerekli olan en az öğretim üyesi sayısını ve bunların anabilim dalı veya uzmanlık alnlarını; ayrıca asgari laboratuvar, kütüphane alanları, sosyal olanaklar gibi konuları içeriyor. Asgari koşullar, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için kontenjan taleplerinin değerlendirilmesinde de göz önünde bulundurulacak"

 • YÖK, 2018 YKS il, bölge yükseköğretim başarı atlasını yayınladı

  Gündem, 17 Ocak 2019

  YÖK, 2018 YKS il, bölge yükseköğretim başarı atlasını yayınladı

  İl ve bölge bazında yükseköğretime geçiş dinamikleri incelendi. 2018 YKS’ye başvuran 2.381.412 aday ve bunların içinden üniversiteye yerleşen 857.232 adayın verilerinden yararlanılarak, il il, bölge bölge, yükseköğretime geçiş dinamiklerini betimleyen göstergeler oluşturuldu

 • YÖK'ten güvenlik kararı

  Gündem, 15 Ocak 2019

  YÖK'ten güvenlik kararı

  YÖK’te, üniversitelerdeki şiddet olaylarının nedenlerini araştırmak ve tedbirler almak için kurulan; İçişleri Bakanlığı ve İller idaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile üniversitelerden uzman akademisyenlerin yer aldığı geçici ortak komisyonun ilk toplantısı “Üniversitelerde Huzuru Ve Güveni Artırma Toplantısı” başlıklı bir toplantı gerçekleştirdi. YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, yerleşkelerin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerinin arttırılması kararı alındı

  YÖK Başkanı Yekta Saraç duyurdu!

  Gündem, 11 Ocak 2019

  YÖK Başkanı Yekta Saraç duyurdu!

  YÖK Başkanı Yekta Saraç, "YÖK’ün girişimi ile başlatılan yasal süreç sonucunda, lisansüstü tezlerin elektronik ortamda erişime açılması ile birlikte erişime açık tez sayısının oranı 2017 yılında yüzde 56,3 iken, 2018 yılında yüzde 98,7’ye yükseldi" açıklamasında bulundu

  YÖK harekete geçti... Bakanlıkla ortak adım!

  Gündem, 05 Ocak 2019

  YÖK harekete geçti... Bakanlıkla ortak adım!

  Üniversitelerde şiddeti önlemek için YÖK tarafından eylem planı hazırlanacak, İçişleri Bakanlığı ile ortak komisyon kurulacak.

 • YÖK'ten doktora öğrencilerine 'burs artışı' müjdesi

  Gündem, 31 Aralık 2018

  YÖK'ten doktora öğrencilerine 'burs artışı' müjdesi

  Yükseköğretim Kurulunca, Türkiye için öncelikli 100 tematik alanda 2 bin kişi için sağlanan "100/2000 YÖK Doktora Bursu" Mart 2019'dan itibaren 2 bin 250 liraya yükseltildi

 • YÖK "denklik belgesi sorgulama ve doğrulama" hizmeti e-Devlette

  Gündem, 14 Aralık 2018

  YÖK "denklik belgesi sorgulama ve doğrulama" hizmeti e-Devlette

  Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların aldıkları diploma denklik belgesinin sorgulama ve doğrulama işlemleri e-Devlet'e taşındı

 • YÖK, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi açıkladı

  Gündem, 12 Aralık 2018

  YÖK, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi açıkladı

  Yükseköğretim Kurulu, Aksaray Üniversitesi'ni "spor ve sağlık", Kastamonu Üniversitesi'ni "ormancılık ve tabiat turizmi", Muş Alparslan Üniversitesi'ni "hayvancılık", Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni "çay" ve Siirt Üniversitesi'ni "tarım ve hayvancılık" alanlarında ihtisaslaşacak üniversiteler olarak belirledi

  YÖK'ten ALES kararı

  Gündem, 02 Aralık 2018

  YÖK'ten ALES kararı

  Yükseköğretim Kurulunca, meslek yüksek okullarında temininde güçlük çekilen öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından muaf "uzmanlık alanları" güncellendi. 21 uzmanlık alanı için başvuru yapacak kişiler ALES'ten muaf tutulacak. Atanacak öğretim görevlilerinin, ilgili alanda en az iki yıl deneyimli olmaları ve bunu belgelendirebilmeleri istenecek

  FETÖ'den hapsi istenen Rektör, YÖK tarafından görevden alındı

  Gündem, 30 Kasım 2018

  FETÖ'den hapsi istenen Rektör, YÖK tarafından görevden alındı

  Tekirdağ'da, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, YÖK tarafından görevden alındı

 • YÖK'te yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

  Gündem, 23 Kasım 2018

  YÖK'te yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. YÖK üyeliklerine; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşcu seçildi

 • YÖK’ün yaptığı tercih anketi sonuçlandı!

  Gündem, 18 Kasım 2018

  YÖK’ün yaptığı tercih anketi sonuçlandı!

  YÖK’ün yaptığı tercih anketi sonuçlandı. İstihdam imkanının tercihlerde ilk etken olduğunun altı çizildi. Adayların yüzde 94’ü devlet üniversitelerini, yüzde 6'sı ise vakıf üniversitelerini tercih edebileceklerini belirtti. Vakıf üniversitelerinin ücretleri yüksek bulunuyor. Tercih kullanmayan adayların yüzde 70'i lise eğitiminin öğrenim görmek istediği programla ilgili temel bilgileri kazandırdığına inanmıyor

 • YÖK bursuyla 3 binin üzerinde doktoralı insan kaynağı yetişiyor

  Gündem, 11 Kasım 2018

  YÖK bursuyla 3 binin üzerinde doktoralı insan kaynağı yetişiyor

  Öncelikli alanlarda doktora yapan araştırma görevlilerinin tez çalışmalarına ve yurt dışında doktora yapanlara yönelik başlatılan iki farklı burs programından yararlananların sayısı 3 bin 314’ü buldu

  YÖK 37 yaşında

  Gündem, 06 Kasım 2018

  YÖK 37 yaşında

  6 Kasım 1981'de kurulan YÖK 37 yaşında. YÖK'ün gündeminde, yükseköğretimde kalite ve ihtisaslaşma, YÖK bursları, hedef odaklı uluslararasılaşma, üniversite-sanayi iş birliğine yönelik düzenlemeler, dijitalleşme çalışmaları ve veri paylaşımı üzerine yürütülen çalışmalar bulunuyor

  Öğrenciler, üniversite kontenjanlarının belirlenmesinde söz sahibi olacak

  Gündem, 30 Ekim 2018

  Öğrenciler, üniversite kontenjanlarının belirlenmesinde söz sahibi olacak

  Yükseköğretim Kurulunca, barajı geçen ancak üniversite tercihinde bulunmayan adaylara yönelik dün başlatılan ankete verilen cevapların değerlendirilmesi sonucunda elde edilen verilerden gelecek sene kontenjanların belirlenmesinde yararlanılacak

 • YÖK’ün tercih anketi kontenjanların belirlenmesinde rol oynayacak

  Gündem, 28 Ekim 2018

  YÖK’ün tercih anketi kontenjanların belirlenmesinde rol oynayacak

  Yükseköğretim Kurulu (YÖK), gelecek senenin kontenjanlarını belirlemek için öğrencilerle anket yapıyor

 • E-Devlet'te yeni hizmet!

  Gündem, 27 Ekim 2018

  E-Devlet'te yeni hizmet!

  E-Devlet üzerinden yapılan işlemlere bir yenisi daha eklendi. Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, gidecekleri yükseköğretim kurumu ve programının, Yükseköğretim Kurulunca tanındığını gösteren "Okul Tanıma Belgesi"ni artık e-Devlet sistemi üzerinden alabilecek.

 • YÖK, 18 üniversite için rektör adaylığı başvurusu alacak

  Gündem, 16 Ekim 2018

  YÖK, 18 üniversite için rektör adaylığı başvurusu alacak

  YÖK’ten yapılan açıklamaya göre; aralarında Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Ankara Yıldırım Beyazıt, Aydın Adnan Menderes, Balıkesir üniversitelerinin de olduğu 18 yükseköğretim kurumuna rektör aranıyor

  YÖKDİL sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

  Gündem, 14 Ekim 2018

  YÖKDİL sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

  YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarını yaparken, bekledikleri puanı alamayan adaylar da itiraz yollarını araştırıyor. İşte Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile yapılan 2018 YÖKDİL sınav sonuçlarına dair detaylar...