KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

YÖK

1981 Üniversite reformundan önceki yıllarda, Türk yükseköğretim sistemi beş tür kurumdan oluşmaktaydı:

1. Üniversiteler,

2. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı akademiler,

3. Bir kısmı diğer bakanlıklara, çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iki yıllık meslek yüksekokulları ile konservatuvarlar,

4. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı üç yıllık eğitim enstitüleri,

5. Mektupla öğretim yapan YAYKUR

Yükseköğretimin tüm düzeyleri için etkili ve koordineli bir merkezi plânlamanın olmaması, özellikle de altmışlı ve yetmişli yıllarda yükseköğretim kurumlarının sayısı, çeşidi ve öğrenci sayıları ile başka bir çok hususta gözlenen hızlı artış nedeniyle yukarıda belirtilen yükseköğretim sistemi bir süre sonra başarısızlık ve yozlaşma işaretleri vermeye başlamıştır. Bunlara ek olarak 1960-80 arasında ortaya çıkan siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar, yükseköğretimdeki kötüye gidişi daha da artırmıştır. Bu nedenle yetmişli yılların sonunda köklü bir reform kaçınılmaz hale gelmiş ve sonunda 1981 reformu yürürlüğe konmuştur.

Yükseköğretim, 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu kanunla ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa'nın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmiştir.

Türk yükseköğretim sistemi 1982 yılı itibarıyla yirmiyedi üniversite ile bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve yüksekokullarından oluşan birleşik bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu meyanda, YAYKUR'un işlevleri Anadolu Üniversitesi'ne devredilerek uzaktan öğretimin ülkemizde yaygınlaşması hızlandırılmıştır. Anayasa'da yer alan hükümlere uygun olarak getirilen yeni yasal düzenleme ile kar amacı gütmeyen vakıfların özel yükseköğretim kurmalarına imkan sağlanmıştır.

YÖK'ün Yapısı

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1982 Anayasası ile belirlenen yükseköğretim sisteminin temel esaslarına göre oluşturulan Anayasal bir kuruluştur.

Yök Haberleri

 • YÖK’ten suistimali önleyici yeni düzenleme

  Gündem, 09 Nisan 2021

  YÖK’ten suistimali önleyici yeni düzenleme

  Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan mevzuat değişikliği ile kısa bir müddet önce YÖK’ün gündeme getirdiği ve kamuoyu ile paylaştığı; kamuoyunun vicdanını derinden yaralayan yurt dışı yükseköğretim kurumları diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerindeki suistimalleri engelleyecek bir düzenleme yapıldı

 • YÖK'ten bildiri açıklaması

  Gündem, 04 Nisan 2021

  YÖK'ten bildiri açıklaması

  Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), "Gece yarısı yayımlanan ve darbe imasını çağrıştıran bildiri, geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatmakta olup bu durum, milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir" açıklaması yapıldı.

 • YÖK üniversite kontenjanlarını görüştü

  Gündem, 31 Mart 2021

  YÖK üniversite kontenjanlarını görüştü

  Türkiye'deki mevcut yükseköğretim programlarının kontenjan planlamasında ihtiyaç analizlerini yapmak üzere oluşturulan Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulunun sekizinci toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında gerçekleştirildi

  O üniversiteler hakkında işlem başlatıldı

  Gündem, 19 Mart 2021

  O üniversiteler hakkında işlem başlatıldı

  Yükseköğretim Kurulu (YÖK), özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlandığını; ancak alınan bu kararların birtakım kişi ve çevrelerce suistimal edildiğini belirterek, bazı üniversiteler hakkında işlem başlatıldığını, bazı üniversitelerdeki sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu

  Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Gündem, 18 Mart 2021

  Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Korona virüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman?

 • YÖK, TUS ve EUS için kontenjan talepleri alacak

  Gündem, 17 Mart 2021

  YÖK, TUS ve EUS için kontenjan talepleri alacak

  Yükseköğretim Kurulu, 2021 yılı İkinci Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Eczacılık Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjanları için talep alacak

 • Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Gündem, 15 Mart 2021

  Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Korona virüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman?

 • Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Gündem, 11 Mart 2021

  Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Konuyla ilgili YÖK'ten konuyla ilgili açıklamalar geldi

  Kişiye özel ilan bitiyor

  Gündem, 09 Mart 2021

  Kişiye özel ilan bitiyor

  YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) tarafından hazırlanan yönetmelikte belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar öğretim üyesi alımları ve atama ilanlarında yazılamayacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Yaptığımız bu çalışma neticesinde; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek" dedi

  Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Gündem, 08 Mart 2021

  Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Konuyla ilgili YÖK'ten konuyla ilgili açıklamalar geldi

 • YÖK Başkanı: Akademideki kadın yönetici sayısının artırılması için bazı yönlendirmeler yapacağız

  Gündem, 08 Mart 2021

  YÖK Başkanı: Akademideki kadın yönetici sayısının artırılması için bazı yönlendirmeler yapacağız

  Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre, kız öğrenci ile kadın akademisyen oranında daha iyi bir yere sahip olduğunu vurgulayan Saraç, "Ülkemizdeki kadın öğretim üyesi sayısı birçok Avrupa ülkesinin üstündedir" ifadesini kullandı

 • Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Gündem, 24 Şubat 2021

  Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Konuyla ilgili YÖK'ten açıklama geldi

 • YÖK üniversitelerin 'topluma hizmet ve sosyal sorumluluk' performansını açıkladı

  Gündem, 26 Şubat 2021

  YÖK üniversitelerin 'topluma hizmet ve sosyal sorumluluk' performansını açıkladı

  Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, Atatürk Üniversitesi 475 ile sosyal sorumluluk projesi sayısı en yüksek üniversite oldu

  YÖK üniversitelerin bütçe ve finansmanına ilişkin verileri açıkladı

  Gündem, 25 Şubat 2021

  YÖK üniversitelerin bütçe ve finansmanına ilişkin verileri açıkladı

  Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, Gazi Üniversitesi, bütçesinin ortalama yüzde 35,39'unu Ar-Ge kapsamında harcayarak, bu alanda birinci sırada yer aldı

  Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Gündem, 21 Şubat 2021

  Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Konuyla ilgili YÖK'ten açıklama geldi

 • YÖK üniversitelerin karnelerindeki bazı verileri açıkladı

  Gündem, 23 Şubat 2021

  YÖK üniversitelerin karnelerindeki bazı verileri açıkladı

  Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 56,04 ile öğrenci başına düşen kitap sayısı en yüksek üniversite oldu

 • Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Gündem, 20 Şubat 2021

  Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Konuyla ilgili YÖK'ten açıklama geldi

 • Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Gündem, 18 Şubat 2021

  Üniversiteler ne zaman açılacak?

  Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Konuyla ilgili YÖK'ten açıklama geldi

  YKS adaylarına önemli uyarı: İşlemlerinizi son güne bırakmayın

  Gündem, 17 Şubat 2021

  YKS adaylarına önemli uyarı: İşlemlerinizi son güne bırakmayın

  Milyonlarca öğrenci için 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 4 Şubat’ta başladı. 2 Mart Salı günü sona erecek başvurular için rehberlik uzmanlarından önemli uyarılar geldi. Uzmanlar, adayların işlemlerini son güne bırakmamalarını hatırlattı