KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Kalkınma Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığının kurulması; 6 Nisan 2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 3 Haziran 2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kalkınma Bakanlığının görevleri şunlardır:

Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak; Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makro ekonomik, sektörel (sosyal ve iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında, ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yaparak kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamak; 8 Haziran 2011 tarih ve 27958 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK/641 nolu Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

T.C. Kalkınma Bakanlığı İletişim Bilgileri

Tel: + (90) 312 294 50 00 Faks: + (90) 312 294 68 77

Adres: Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe-ANKARA 

 

Kalkınma Bakanlığı Haberleri