BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
PAYLAŞ
Haber/makale'yi paylaşmak için aşağıdaki sosyal hesaplardan birini kullabilirsiniz!

İstanbul'’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde önceki gün yeni ve çok önemli bir bölüm araştırmacıların hizmetine açıldı: “Muahedeler”, yani “anlaşmalar” bölümü, yahut arşivcilik deyimi ile “fon”u..

“Muahedeler fonu”nda Osmanlı İmparatorluğu’nun asırlar boyunca çeşitli ülkelerle yaptığı 463 adet anlaşmanın imzalı orijinal nüshaları bulunuyor ve bu anlaşmalardan bazıları, son dönem Osmanlı Tarihi ile ilgili birçok bahsin yeniden ele alınmasını gerektirecek derecede önem taşıyor.

Meselâ, Türkiye ile Almanya arasında 2 Ağustos 1914’te imzalanan ama şimdiye kadar “gizli” ve “uğursuz” diye bilinen Fransızca olarak kaleme alınmış meşhur “İttifak Anlaşması”...

Türkiye ile Almanya arasında 2 Ağustos’ta İstanbul’da imzalanan “gizli” ve “uğursuz” anlaşmanın ilk ve son sayfaları. Anlaşmanın altında Sadrazam Said Halim Paşa ile İstanbul’daki Alman Büyükelçisi Baron Wangenheim’ın imzaları var.

TEK DEĞİL, BİRÇOK ANLAŞMA VAR

Osmanlı Devleti’nin sadrazamı, yani başbakanı Said Halim Paşa ile İstanbul’daki Alman Büyükelçisi Baron Hans Von Wangenheim tarafından Said Halim Paşa’nın Yeniköy’deki yalısında imzalanan anlaşma hakkında bugüne kadar çok şey söylenmiş, 1919’dan itibaren bazı maddeleri tam olarak olmasa bile meâlen yayınlanmış ama orijinal metin ile Alman İmparatoru İkinci Wilhelm’in Berlin’de imzalayıp gönderdiği onay belgesinin aslı ortaya çıkmamıştı.

Osmanlı Arşivleri’nin araştırmacılara iki gün önce açılan “Muahedeler” fonundaki 463 adet evrak arasında yeralan “MHD. 437/9/2” numaralı belge, işte hep merak edilen bu “uğursuz” anlaşmanın aslı ve hemen yanında Alman İmparatoru’nun gönderdiği onay belgesinin orijinali var! 2 Ağustos Anlaşması’nın bazı maddelerinde değişiklikler yapılması maksadı ile imzalanmış diğer anlaşmalar, bunların onay belgeleri ve Said Halim Paşa’nın ardından sadrazam olan Talât Paşa’nın yine Almanlar ile yaptığı ve maddelerinde “gizli tutulacağı” ibâresinin yazılı olduğu diğer anlaşmalar da arşivde aynı serinin içerisinde yeralıyorlar.

Alman İmparatoru İkinci Wilhelm’in, Türkiye ile Almanya arasında yapılmış gizli bir anlaşmayı tasdik belgesi.

HERŞEY YENİDEN YAZILMALI

Sekiz maddelik anlaşmanın tam metnini burada vermeme gerek yok, kısaca söyleyeyim: Türkiye ile Almanya arasında sıkı bir ittifak kuruluyordu, üçüncü ülkenin anlaşmanın taraflarından birine saldırması hâlinde bu saldırı diğer tarafa da yapılmış olarak değerlendirilecekti, Türkiye’deki Alman askerî heyeti savaş durumunda Türkiye’nin emrine verilecek, Almanya ayrıca bir Rus tehlikesine karşı Türkiye’ye silâhlı destek sağlayacaktı.

Osmanlı Arşivleri’nde yeni açılan fondaki belgeler arasında bu uğursuz anlaşmadan sonra yakın tarihin yeniden yazılmasını gerektirecek daha neler var, neler...

Anlaşmanın imzalanmasından bir hafta sonra, 9 Ağustos 1914’te Osmanlı Hükümeti’nin anlaşma ile ilgili kararı.

HABER VERİLEREK IMZALANMIŞ

Birkaç örnek vereyim: Şimdiye kadar yayınlarda genellikle anlaşmanın İttihad ve Terakki’nin başta Enver Paşa olmak üzere önde gelen birkaç lideri tarafından padişaha ve hükümete haber verilmeden gizlice imzalandığı ve bu işin bir oldu-bittiye getirildiği ileri sürülürdü...

Ortaya yeni çıkan belgeler bu iddiaların tamamının yanlış olduğunu, zamanın hükümdarı Sultan Reşad’ın Said Halim Paşa’ya anlaşmaları imzalaması için önceden yetki belgesi verdiğini, konunun hükümette her yönü ile görüşüldüğünü, hattâ Almanlar’ın ittifak anlaşmalarına dayanarak Türkiye’nin askerî ve siyasî işlerine müdahalelerine göz yumulmaması konusunda bile karar alındığını gösteriyor.

Ama, netice malûm: Anlaşmayı imzalamamızdan üç ay sonra Dünya Savaşı’na girdik ve imparatorluğumuz dört sene sonra gümbür gümbür yıkıldı!

Yukarıda da söyledim: Osmanlı Arşivleri’nde araştırmaya yeni açılan bu belgeler sayesinde Birinci Dünya Savaşı’na girişimizin gerçek öyküsü artık kaleme alınabilecek ve belge yokluğundan dolayı düşülen bazı hatalar rahatça tashih edilebilecek, hattâ ben de kitaplarımdaki bazı belirsizlikler ile yanlışları düzeltebileceğim...

BU DA, TÜRKİYE'NİN TESLİM VE İŞGAL BELGESİ OLAN MONDROS MÜTAREKESİ'NİN ASIL NÜSHASI 

Yahya Kemal’in “1918” isimli gayet içli bir şiiri vardır ve şiirin sonlarına doğru “Ateş ve kanla siler bir gün ordumuz lekeyi / Bu, insanoğluna bir şeyn (leke) olan Mütareke’yi” der... 

Şiir, Birinci Dünya Savaşı’nın cephelerinde ardarda yenilmemizden sonra 30 Ekim 1918’de imzalamak zorunda kaldığımız Mondros Mütarekesi’nin sebep olduğu hüzünle yazılmıştır. Şair, bu mütarekenin insanoğlu için bir “leke” olduğu ama ordumuzun günün birinde bu lekeyi temizleyeceği inancını ümidle ifade etmektedir...

Yahya Kemal’in ümidi dört sene sonra hakikat olacak ve ordumuz 30 Ağustos 1922’de mütarekeyi şairin söylediği gibi kan ve ateşle ortadan kaldıracaktır!

Osmanlı Arşivleri’nde “HR-SYS 2305/85” numaralı dosyada 14 adet evrak, daha doğ- rusu Türk Tarihi’nin en acı belgelerinden biri bulunuyor: Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünün resmî belgesi olan Mondros Mütarekesi’nin orijinali...

Bu 14 adet evrakın yedi adedi mütarekenin Türkçe tercümesi, ikisi o zamanın resmî gazetesi olan Takvim-i Vekayî’de yayınlanmış metin, geri kalan beş sayfa ise orijinal İngilizcesi... İngilizce metnin son sayfasında ıslak imzalar var: Mütarekeyi müttefikler adına imzalayan Akdeniz’deki İngiliz Filosu Başkumandanı Amiral Somerset Arthur Gough-Calthorpe’un, Osmanlı İmparatorluğu adına da Denizcilik Bakanı Rauf Bey’in, yani Rauf Orbay’ın, Dışişleri Müsteşarı Reşad Hikmet ile Kurmay Binbaşı Sadullah Beyler’in imzaları...

YAHYA KEMAL’IN HÜZNÜ

İlk maddesi “Çanakkale ve İstanbul Boğazları’nın açılıp Karadeniz’e geçişin sağlanması, bu boğazlardaki kalelerin müttefikler tarafından işgali...” diye başlayan anlaşmada Türk Ordusu’nun ve bütün askerî varlığımızın derhal teslim olması kabul ediliyor, meşhur yedinci maddede de “Müttefikler kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahiptirler” deniyor.

Anadolu’nun birçok bölgesi ve İstanbul işte bu maddeye dayanılarak işgal edilmişti!

Yahya Kemal’in hüznünü belki sizler de hissedebilirsiniz diye düşünerek Osmanlı İmparatorluğu’nun teslim olmasının, yıkılışının, çöküşünün ve ortadan kalkmasının belgesi olan Mondros Mütarekesi’nin pek bilinmeyen orijinal metninin imza sayfasını burada yayınlıyorum.

YORUM YAP 56
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ
300
 • Misafir 03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:05 osmanlının gurur duyulacak hiçbir tarafı yok
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 17:54 Osmanlı'yı yıkan içimizdeki batı kafalı yönetimdeki zevat idi
 • Misafir 01 Mayıs 2017 Pazartesi 02:07 abdülhamid'te batılı kafadaydı
 • Misafir 01 Mayıs 2017 Pazartesi 02:09 iki tarih kitabı okuyaydın anlardın
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 17:50 Almanlar yenilince bizde yenildik değil mi
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 17:50 tarihimiz çıkarılması gereken derslerle dolu. hele bugünlerde...
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 17:02 Ayni akbabalar gibi, Almanlar hic degismemis, 15 Temmuzdaki darbenin arkasinda da onlar var.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 16:18 bu anlaşma sizin izah ettiğiniz şekliyle bir çok akademik çalışmada mevcut zaten. nesi yeni anlayamadım. Enver paşa ve Talat paşanın imzaladığı Halim paşanın haberinin olmadığını kim uydurduysa size yanlış gelmiş bilgi. ama hala bu anlaşmaya dair açıklanacak bir şey varsa o da Rus donanmasının bombalanmasından Said Halim Paşa'nın haberi var mıydı yok muydu. buna dair belgeniz varsa bu yeni olabilir, bekleriz
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 15:17 O zamanlar devletin ismi Osmanlı diyen arkadaşlar; Miryokefalon zaferinden beri Avrupa Anadolu' ya Türkiye der. Yine Batı nın kafasınra Türksen müslüman, müslümansan Türksündür. Adamlar bin yıl önce seni bir potada eritmiş zaten. Şimdi ise biz mezhep mezhep, tarikat tarikat,oymak oymak bölünüyoruz.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 15:15 Osmanliyi bu anlasmalar. Turkiyeyide yolsuzluklar hainlikler devlete kendi akrabalarini yerlestiren siyasiler bu siyasilete uc kurus icin alkis calan yalakalar dindar gorunumu altindaki seytanlar kemalist gorunumlu hainler yikacak
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 15:10 Mesele Osmanlıya tahammül edip etmemek değil, gerçekci olmak. Öyle geçmiş zaman romantizm ile yarınları hayal edip kuramazsın. Geçmişten sadece ders çıkarıp bugünlerde yaşayarak olur bunlar. O da teknoloji kültür ve bilim ile olur
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 14:41 diyor neden Türkey yazıyor dış ülkede öyle derler cahilller
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 14:40 tahammul edemeyenlere bi daha gelsin.osmanliii osmanliiiii ocuuuuu
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 14:37 karacahillik seviyesinde osmanli dusmanligi.pes ya.biraz okuyun
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 14:20 İngilizlerde arap alfabesi kullaniyordu
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 14:13 1914 de sait halim paşa imzasını nasıl latin harfleri ile atıyor anlayamadım.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 13:59 Sait Halim Paşa o tarihde nasıl oluyorda latin harfleri ile imzası var?bilgilendiriseniz memnun olurum.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 13:55 Sayın Bardakçı Türkiyepediayı'da siz kurun,İyice tarihimize sondaj yapalım...
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 13:45 Sn Bardakçı çok çalışkan bir insan.Yaptığınız çalışmalar çok değerli milletimiz için sağolunuz...
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 13:43 Allah akıl fikir versin!! Osmanlı'da osmanlı.. Kardeşim Osmanlı da Türkün adı vardı kendisi yoktu. Zavallı savaşdan savaşa koşturuyordu. Iki savaş arası gidip tarlasını çeviriyordu. Garibanımın ilimle kültürle ilgilenecek zamanı ve imkanı yoktu. Koca Imparatorluğun kaymağını gayrimüslimler yiyordu. Onlara bütün imkanlar açıktı.. O yüzden Türklerin yeniden devletin asıl sahibi olmalarını sağlayan Atatürk ile beraber TÜRKIYE Cumhuriyetini kurup bize emanet eden dedelerimize ne kadar dua etsek azdır.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 13:35 lozan antlaşmasında gızlı madde yoktur. Var denılerek sasata yaratılıyor. Sayın bardakcı yorumlar yazacagınıza keske 8 maddeyı direkt olarak yayınlasaydınız. Sızın alattıklarınızı zaten kıtaplardan bılıyoruz.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 13:54 tam bir ,ingiliz kafası yorumu ....
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 15:07 boş konuşuyorsun istanbul üniversitesinin temelleri istanbul un fettthinin ilk ssbahında namazdan sonra atılıyor aynı zamanda osmanlıda 1900 yıllarda ki okur yazarlı oranı 1940 -50 lerdekinden daha fazlaydı sezin degişim dediginiz alfabe dayatmaydı ögretecek adam bile yoktu ilk yıllarda kurumlar dahi kendi aralarında yazışamamıştır
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 15:35 türklerin asıl devleti ne demek ya böyle cahillik olmaz yani mustafa kemal osmalıydı türk mü oldu devlet tek devlet 1000 yıldır sadece yönetim şekli değisti bugün olduğu gibi yarında değişebilir krallığa döneriz
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 13:26 sayın Bardakçı nedense birçok anlaşmanın gizli maddesi olduğunu hatta bazı anlaşmaların tamamen gizli yapıldığını biliyoruz ve kabul ediyoruz. ama iş lozan'ın gizli maddeleri var mıydı sorusuna gelince siz tarihçilerdeki tepki neden?
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 13:59 lozanin sonucu ortada. bugunku cumhuriyet ve mevcut sinirlarimiz. ap acik ortada. buna itiraz mi ediyorsun. osmanli viyanaya dayandi da ne oldu. bugun viyana bizimmi?. osmanli enerjisini bizi sirtimizdan vuran araplar yerine bugunku elimizdeki topraklara harcasaydi, bugun dunyanin en kuvvetli ulkesi biz olurduk.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 12:55 1918 de turkiye diye bir devletmi vardi turkiye yaziyo antlasmada bu anlasma metinleri nerede
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 11:48 Zararımıza olanlar bize diretiliyor ama karımıza olanlara gelince 3 maymun. Tabii ey avrupaaa diyeceğimize gerçekten Kore gibi güçlü olsaydık çektir git ab usa rusya der gerekirse tehdit ederdik. Bakınız abd koreye sadece laf salatası yapabiliyor. Neden ? Çünkü adamların teknolojisinin yanında 4,5 milyon hazır askeri de var. Bu yüzden içimizdeki orangutan çocuklarını temizleyip vatansever nesil yetiştirmek lazım. Ki gerekirse (gerekecek) kendimizi müdafaa edebilelim.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 17:44 bizim gerektiğinde 80,000,000.. asker olur...kafanı yorma sen !! yeterki bu milletin imanını elinden almasınlar.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 11:29 Osmanlı kendini Devleti Ahaliye olarak görürdü avrupalılar ottoman empire olarak
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 11:16 Bir de "müttefiklerimiz yenildiği için biz de yenik sayıldık" diye trajikomik bir yalan vardı. Meğer Bulgaristan'ın ardından ilk biz teslim olmuşuz.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 11:04 Neticede Atatürk olmasaydı anamızı belliyeceklerdi Ne mutlu Türk'üm diyene!
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 11:02 kaldi 780 000 k2 onu da parcalayin...cildirmis olmali
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 11:01 Sayin Bardakci, kisa ve öz herkesin kafasina girecek sekilde tekrarlamadan yazsaniz cag atlamiş oluruz
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 10:57 devletler bir anlasmayla cokmezler. eger bir devlet nasil coker diye merak ediyorsaniz ve biraz okumaya vakit ayirabiliyorsaniz paul kennedy "buyuk gclerin yukselisi ve cokusu " kitabini okuyabilirsiniz. kitabin onsozunu bile okusaniz kafi gelebilir
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 10:56 Abdülhamid han tahttan indirilmeseydi 1.dünya savaşında sömürge devletleri birbirini yiyecekti ve Osmanlı devleti yeniden dünyaya hakim olacaktı ama bu ahmak ittihatçılar her şeyi mahvetti ve Osmanlı yıkıldı ve bu hale geldik hala Abdülhamid Han gibi mükemmel bir hakana dil uzatan ahmak,cahiller var
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 10:35 bu aşşşağılık hain devleri yok edecektir sonları yakındır hain devletler
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 10:27 Vay beee ozaman türkiye mi varmış....!!!! Çok ilginç... osmanlı devleti aliyesi varken...!!! Türkiye diye antlaşma yapılıyor ...! Çok garip...
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 10:23 Turkey nedir.tarihciler bilgi verebilirmi
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 10:02 1918 tarihli yazılı belgede neden turkey yazıyor
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 09:24 yazanın zekasina sağlık
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 09:21 bu osmanli diyince tuyleri diken diken olan arkadaslara bi sormali.dedeleriniz osmanli diilmiydi.cumhuriyet kurulur kurulmaz leyleklermi getirdi.600 yil bu topraklari koruyarak cumhuriyete miras birakan antik yunanlilarmiydi.onlari daha cok seviyosunuz da
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 09:15 BİR TARAFTA EFSANELER DİĞER TARAFTA GERÇEKLER.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 09:07 turkey olarak ulkenin devam etmesinin kararini da dis gucler almisti. plani da guzel uyguladilar.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 09:01 Wikipedia kapatılsın ya da Türkiye hakkındaki yalanları silsinler. Alçak Türk düşmanları saldırı halinde. Ne özgürlüğü...
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 08:30 Mondros mütarekesi belgesinde Osmanlı Devleti veya Bab-ı Ali yerine "Turkey" keimesi kullanılmış.Çok ilginç
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 11:43 batida osmanli yerine turkiye kullaniliyor ayni devlet olarak goruluyor fransadan yaziyorum kardesim
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 08:23 Geç de olsa gerçekler ortaya çıkmalı açı çok açı bilinmeyen gerçekler den birtanesi slm ve duâ ile
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 08:20 Demek ki o belge imzalanmasaydi Osmanlı imparatorluğu halâ devam ediyor olacaktı.Vay anasını sayın seyirciler! Be de bu güne kadar bu koca imparatorluğun neden yıkılıp gittiğine bir türlü anlam veremiyordum. Ne mutlu ki böylesi aklî-kıvrak yorum ve yorumcu-tarihçilere artık sahibiz ve en can alıcı gerçeği de öğrendik.Her şey artık gün ışığına çıktığına göre, o belgeleri yırtıp atar,Osman'lığımıza kaldığımızyerden devam edebiliriz.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 10:53 çok gerzek bir yorum
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 08:13 gunumuzde ulkeyi iceriden satanlar chp, laiklik kisvesi altinda!!
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 07:09 osmanlının çökmesine almanlarla yapılan anlaşma sebep oldu yazmışsınız . Bundan sonra ülke idarecileri batı ile ikili ilişkilerde bu ibret tablosunu akıllarında tutsun bir zahmet !
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 05:55 Tebrikler. Wikipedia kapatildi dogru bilgi kaynagi tek sizler kaldiniz. Bilime bilgiye artik cok daha uzagiz karanliktayiz.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 09:28 wikipedia da her yazılanın yanlı ve doğru olmadığının ve en önemlisi algı operasyonlarına neden olduğunun farkında değil misin? gerçekleri belgeleri ile yaşayan mı yoksa sadece belli bir olumsuz amaç uğruna yazanlar mı bilebilir /aktarabilir! sonuç olarak referandum artık bitti, bırakın bu işleri. tatile gidin yazınız geldi :)
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 10:00 referandum bitti millet her şeye ( yalan ve iftiraya) rağmen kararını verdi.
 • Misafir 30 Nisan 2017 Pazar 03:02 Adam Tarihin Arka Odası gerçekten.. Yine yazmış.. Helal olsun
300